Integracja sensoryczna

Coż to takiego

Sensoryczna integracja – to proces, w którym mózg informacje ze zmysłów : przyjmuje, eliminuje, rozpoznaje, porównuje, integruje z już posiadanymi – a następnie na tej podstawie daje prawidłową odpowiedź motoryczną.
Jednym słowem, jeśli prawidłowo funkcjonuje nasz ośrodkowy układ nerwowy, prawidłowo reagujemy na bodźce zewnętrzne.

NAJWAŻNIEJSZE UKŁADY ZMYSŁÓW:

 1. Układ przedsionkowy
 2. Układ dotykowy (czucia powierzchniowego)
 3. Układ proprioceptywny (czucia głębokiego)

SYSTEM PRZEDSIONKOWY

System przedsionkowy posiada swoje receptory w uchu wewnętrznym, gdzie odbierane są informacje o grawitacji i ruchach głowy. To z kolei automatycznie koordynuje ruchy oczu, głowy i ciała. Informacje są przesyłane do pnia mózgu i móżdżku. Funkcjonowanie układu przedsionkowego rozpoczyna się w 10 – 11 tygodniu życia płodowego, a w piatym miesiącu życia ciąży jest całkowicie rozwinięty.Jest najbardziej wrażliwym systemem sensorycznym w naszym organizmie.

Odpowiada za:
 • bezpieczeństwo grawitacyjne
 • ruch i równowagę
 • napięcie mięśniowe
 • postawę
 • ruchy gałek ocznych
 • przetwarzanie słuchowo – językowe
 • obustronną koordynację
 • przetwarzanie wzrokowo – przestrzenne
 • planowanie ruchu
 • i wtórnie – za poczucie bezpieczeństwa
Układ przedsionkowy łączy się z wieloma strukturami:
 • układem limbicznym
 • nerwami czaszkowymi III, IV I VI
 • móżdżkiem
 • tworem siatkowatym
 • nerwem słuchowym VIII
 • wzgórzem i podwzgórzem
NASTĘPSTWA ZABURZEŃ UKŁADU PRZEDSIONKOWEGO:
 • niestabilna postawa
 • zaburzenia koordynacji
 • zaburzenia percepcji wzroku i słuchu
 • brak płynności w ruchach gałek ocznych
 • trudności z dopasowaniem ciała do ruchu
 • zaburzenia współpracy półkul mózgowych
 • problemy z przestrzenią
 • problemy z grafomotoryką
 • zaburzenia przekraczania linii środkowej

SYSTEM DOTYKOWY

Czucie – to zdolność odbierania i rozpoznawania bodźców dotykowych przez skórę.Receptory w skórze odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego (ból, dotyk, ucisk, faktura, zimno, ciepło, ruch włosków na skórze).

DOTYK:
 • spełnia funkcję obronną
 • pozwala na percepcję dotykową
 • daje informacje o ciele i pomaga w kształtowaniu schematu ciała
 • wpływa na rozwój umiejętności manualnych
 • odgrywa rolę w planowaniu ruchu
 • wpływa na bezpieczeństwo emocjonalne lub jego brak
 • wpływa na funkcjonowanie społeczne
 • pomaga w kształtowaniu percepcji
NASTĘPSTWA ZABURZEŃ UKŁADU DOTYKOWEGO:
 • unikanie dotyku i mycia twarzy
 • unikanie dotyku podczas ubierania
 • preferowanie ubiorów z długim rękawem
 • rozdrażnienie podczas zabiegów dentystycznych
 • dyskomfort podczas mycia głowy i obcinania włosów
 • dyskomfort podczas obcinania paznokci
 • wrażliwość na tkaniny
 • unikanie zabaw w piasku
 • unikanie chodzenia na boso po piasku albo po trawie

SYSTEM PROPRIOCEPTYWNY

System czucia głębokiego to system, którego receptory znajdują się w mięśniach, stawach, powięziach i okostnej.
Proprioceptory są jednymi z najszybciej przewodzących nerwów w naszym ciele. Świadomość ruchu jest rejestrowana na najwyższym korowym systemie. System czucia głębokiego jest ściśle związany z układem dotykowym i przedsionkowym.

CO NAM DAJE?
 • poczucie cielesnej obecności naszego ciała
 • odczuwanie ciężaru
 • odczuwanie położenia w przestrzeni
 • schemat ciała
 • prawidłowe mówienie
 • prawidłową lateralizację
 • swobodne wykonywanie ruchów precyzyjnych
 • poruszanie poszczególnymi częściami ciała bez kontroli wzroku
 • bierze udział w utrzymywaniu równowagi ( oprócz wzroku i przedsionka)
NASTĘPSTWA ZABURZEŃ SYSTEMU PROPRIOCEPTYWNEGO:
 • nie rozróżnia ciężaru bez kontroli wzroku
 • mocno trzyma ołówek
 • ciągle skacze
 • może przestępować z nogi na nogę
 • psuje zabawki
 • potyka się (problem z równowagą)
 • bez kontroli wzroku nie potrafi określić położenia poszczególnych części ciała